top of page

APURAHOJEN JA STIPENDIEN JAKOPERIAATTEET 

 

Säätiön sääntöjen mukaan vuotuisesta tuotosta myönnetään avustusta jakamalla apurahoja Helsingin suomenkielisen työväenopiston opiskelijoille muualla kuin aikuis-, kansalais- tai työväenopistossa suoritettavia jatko- ja täydennysopintoja varten sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaan.

Apurahat

Apurahoja myönnetään talousarvion puitteissa saman vuoden aikana ensisijaisesti kotimaassa tapahtuvaan opiskeluun. Apurahoja voidaan rajoitetusti myöntää myös ulkomailla tapahtuvaan opiskeluun.

 

Apurahan myöntäminen edellyttää hakemusta ja välittömästi edeltävän kahden (2) lukuvuoden opiskelua työväenopistossa.  Hakemukseen on liitettävä opintotodistus ja kurssin järjestäjän laatima kurssiesite/ -ohjelma. Hallitus käsittelee vain yhden hakemuksen per hakija. Jos opiskelija lähettää useampia hakemuksia, niitä ei käsitellä lainkaan vaan hakijan kaikki hakemukset hylätään.

 

Perustellun hakemuksen mukaan apurahaa voidaan myöntää myös esiintyville ryhmille sekä tutkimusapurahaa.

Apurahan hakuaika on vuosittain huhtikuu. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti tai paperisena. Paperisia hakemuslomakkeita ja -ohjeita saa Helsingin suomenkielisen työväenopiston opiston toimistoista ja opiston kahviosta. 

Apurahaa ei myönnetä:

  • ammattiin liittyvään koulutukseen

  • edellisen apurahan saamisesta on kulunut alle kolme vuotta

  • hakijalle jos hän on saanut apurahan 3 kertaa

  • aikuis-, kansalais- tai työväenopistoissa suoritettaviin opintoihin

 

Apuraha maksetaan kurssitodistusta vastaan aina kuukauden viimeisenä päivänä. Perusteluista syistä ja puheenjohtajan päätöksellä voidaan maksaan ennakkoa.

 

Harrastus- ja kulttuuritoiminta

Apurahoja voidaan myöntää Helsingin suomenkielisen työväenopiston opiskelijoiden Suomessa järjestämiin virkistys- ja kulttuuritapahtumiin.

 

Stipendit

Säätiön hallitus voi jakaa stipendejä Helsingin suomenkielisen työväenopiston opiskelijoille. Ehdotukset tekee säätiön hallituksen puheenjohtaja yhdessä opiston rehtorin kanssa opiston henkilökunnan ehdottamien opiskelijoiden joukosta.

 

Apurahan /Stipendin saajan tiedot (nimi ja määrä) ovat julkista tietoa.

bottom of page